Start
Dodawanie og這sze przez firmy jest bezp豉tne !
  |     |    
Kategorie
Dodaj Og這szenie
Szukaj
Zamie嗆 Og這szenie
  Mo磧iwo嗆 dodania do 10 zdj耩
  Wy鈍ietlane od 15 dni do 2 miesi璚y
  Mo磧iwo嗆 dodania og這sze premium
Zarz康zaj Og這szeniami
Szukaj Og這sze
Regulamin

1. Definicje

 1. Dzie - oznacza nast瘼uj帷e kolejno po sobie 24 godziny.
 2. Go嗆 - osoba fizyczna korzystaj帷a z Serwisu, nieposiadaj帷a Konta lub do niego niezalogowana.
 3. Serwis - Og這szenia D瑿ica - Serwis prowadzony przez firm: LipBit.pl; Chotowa 87d; 39-217 Grabiny.
 4. Kategoria - kategoria tematyczna (np. Nieruchomo軼i czy Praca), do kt鏎ej przypisane jest Og這szenie. Kategoria mo瞠 dzieli si na powi您ane tematycznie podkategorie.
 5. Konsument - U篡tkownik b璠帷y osob fizyczn lub podmiot prawny.
 6. Konto - zbi鏎 danych powi您anych z danym U篡tkownikiem, obejmuj帷y informacje o jego aktywno軼i w Serwisie, w tym informacje podawane przez U篡tkownika w Serwisie. Zasady dotycz帷e Konta zosta造 okre郵one w punkcie 3 Regulaminu.
 7. Kupuj帷y - U篡tkownik dokonuj帷y ze Sprzedaj帷ym Transakcji z wykorzystaniem funkcjonalno軼i Serwisu.
 8. Og這szenie - propozycja sprzeda篡 lub 鈍iadczenia Przedmiotu sporz康zona przez Sprzedaj帷ego lub zaproszenie do uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym sporz康zone przez Pracodawc i opublikowane w Serwisie na zasadach okre郵onych w punkcie 4 Regulaminu.
 9. Operator P豉tno軼i - podmiot 鈍iadcz帷y us逝gi p豉tnicze na rzecz U篡tkownik闚 w ramach P豉tno軼i Og這szenia D瑿ica : Przelewy24.pl - operator PayPro SA
 10. P豉tno軼i - us逝ga 鈍iadczona przez Operatora P豉tno軼i, umo磧iwiaj帷a Kupuj帷ym dokonywanie p豉tno軼i za Przedmiot w ramach Serwisu.
 11. Przedmiot - towary lub us逝gi obj皻e Og這szeniem; w ramach Og這sze w Kategorii Praca za Przedmiot Og這szenia uwa瘸 si opis i wymagania dotycz帷e stanowiska obj皻ego Og這szeniem Pracodawcy.
 12. Regulamin - niniejszy Regulamin okre郵aj帷y zasady korzystania z Serwisu. Aktualna wersja Regulaminu jest dost瘼na na stronie Serwisu w ka盥ym czasie, w formie umo磧iwiaj帷ej jej pobranie, zapisanie na dysku twardym urz康zenia lub wydruk.
 13. Rejestracja - proces utworzenia przez U篡tkownika Konta, po podaniu danych U篡tkownika, akceptacji Regulaminu i automatycznej aktywacji Konta.
 14. Serwis - prowadzona przez LipBit.pl strona internetowa dost瘼na w formie online.
 15. Us逝gi Promowania - odp豉tne us逝gi promowania Og這sze i reklam.
 16. U篡tkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj帷a osobowo軼i prawnej, kt鏎ej ustawa przyznaje zdolno嗆 prawn, korzystaj帷a z Serwisu po zalogowaniu na Konto.

2. Postanowienia Og鏊ne

 1. Warunki korzystania z Serwisu, w tym zasady Rejestracji, publikacji Og這sze i nabywania Us逝g Odp豉tnych, a tak瞠 kwestie dotycz帷e p豉tno軼i i post瘼owania reklamacyjnego okre郵a Regulamin. Ka盥y korzystaj帷y z Serwisu jest zobowi您any do zapoznania si z tre軼i Regulaminu.
 2. Go軼ie mog korzysta jedynie z ograniczonych funkcji Serwisu na zasadach okre郵onych w niniejszym Regulaminie, z poszanowaniem przepis闚 prawa i zasad uczciwo軼i.
 3. Tre軼i publikowane w Serwisie, w tym w szczeg鏊no軼i Og這szenia, niezale積ie od ich formy, tj. materia造 tekstowe, graficzne oraz wideo, s przedmiotem ochrony praw w豉sno軼i intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw w豉sno軼i przemys這wej, LipBit.pl, Sprzedawc闚 lub os鏏 trzecich. Zabrania si jakiegokolwiek wykorzystywania tych tre軼i bez pisemnej zgody uprawnionych. Zabrania si jakiegokolwiek agregowania i przetwarzania danych oraz innych informacji dost瘼nych w Serwisie w celu ich dalszego udost瘼niania osobom trzecim w ramach innych serwis闚 internetowych jak i poza Internetem. Zabrania si r闚nie wykorzystywania oznacze Serwisu, w tym charakterystycznych element闚 grafiki bez pisemnej zgody Serwisu.
 4. Z zastrze瞠niem licencji udzielonej na rzecz Og這szenia D瑿ica zgodnie z punktem 4.3, 瘸dne z postanowie niniejszego Regulaminu nie stanowi udzielenia zgody na wykorzystywanie praw Og這szenia D瑿ica lub praw os鏏 trzecich, o kt鏎ych mowa w punkcie 2.3 ani te nie powinno by interpretowane jako zrzeczenie si tych praw.
 5. Og這szenia D瑿ica nie jest stron Transakcji.
 6. W ramach Serwisu mo磧iwe jest:
  1. przegl康anie zawarto軼i Serwisu;
  2. korzystanie z Konta i powi您anych funkcjonalno軼i;
  3. publikacja bezp豉tnych Og這sze;
  4. korzystanie z Us逝g Promowania.
 7. Us逝gi przegl康ania zawarto軼i Serwisu, Konta oraz publikacji darmowych Og這sze s 鈍iadczone bezp豉tnie. Us逝gi promowania 鈍iadczone s odp豉tnie.
 8. P豉tno軼i realizowane s przez zewn皻rznych us逝godawc闚 na rzecz U篡tkownik闚, na podstawie odr瑿nych stosunk闚 prawnych, kt鏎ych Og這szenia D瑿ica nie jest stron.
 9. Do korzystania z Serwisu w pe軟ym zakresie wymagane jest posiadanie urz康zenia po陰czonego z sieci Internet, spe軟iaj帷ego poni窺ze wymogi:
  1. aktywne po陰czenie z Internetem pozwalaj帷e na obustronn komunikacj;
  2. prawid這wo zainstalowan i skonfigurowan, aktualn przegl康ark internetow obs逝guj帷 standard HTML5 oraz technologi kaskadowych arkuszy styl闚 (CSS3), np. Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer.
  3. w陰czon obs逝g JavaScript oraz plik闚 cookies (zwykle domy郵nie w陰czone w przegl康arce);
  4. w przypadku urz康ze mobilnych: oryginalny system Android w wersji nie mniej ni 5.0 lub oryginalny system iOS w wersji nie mniej ni 10.0, Serwis mo瞠 nie wy鈍ietla si poprawnie na telewizorach, telefonach BlackBerry oraz telefonach z systemem Windows.
 10. Og這szenia D瑿ica do這篡 nale篡tych stara, aby zapewni nieprzerwane dzia豉nie Serwisu. D捫帷 do zapewnienia wysokiej jako軼i us逝g oraz sprawno軼i funkcjonowania Serwisu, Og這szenia D瑿ica zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu Serwisu na zasadach opisanych poni瞠j:
  1. Przerwy techniczne mog by dokonywane w godzinach nocnych (22-6), w czasie kt鏎ych okre郵one funkcjonalno軼i Serwisu i us逝gi 鈍iadczone przez Og這szenia D瑿ica mog by ograniczone lub niedost瘼ne.
  2. Awari techniczn jest sytuacja wyst徙ienia b喚du technicznego z powodu okoliczno軼i, za kt鏎e odpowiedzialno嗆 ponosi Og這szenia D瑿ica , w wyniku kt鏎ego wi瘯szo嗆 lub wszyscy U篡tkownicy:
   • nie mog uzyska dost瘼u do Serwisu;
   • podstawowe funkcje Serwisu s niedost瘼ne lub ich dzia豉nie jest nieprawid這we, w szczeg鏊no軼i dotyczy to niemo磧iwo軼i zamieszczania lub promowania Og這sze.
 11. U篡tkownicy komunikuj帷y si z innymi U篡tkownikami poprzez funkcjonalno嗆 czatu w Serwisie przyjmuj do wiadomo軼i, 瞠 konwersacje te nie s prywatne a ich tre嗆 mo瞠 by zbierana przez Og這szenia D瑿ica . Akceptuj帷 niniejszy Regulamin, U篡tkownik potwierdza, 瞠 Og這szenia D瑿ica ma prawo uzyskania dost瘼u oraz analizowania tre軼i konwersacji prowadzonych poprzez funkcjonalno嗆 czatu w Serwisie w celu zwi瘯szenia bezpiecze雟twa U篡tkownik闚, zapobiegania nadu篡ciom i ulepszania Serwisu.

3. Konto

 1. W celu uzyskania pe軟ej funkcjonalno軼i Serwisu Go嗆 powinien dokona Rejestracji Konta i korzysta z Serwisu jako zalogowany U篡tkownik. Konto daje U篡tkownikowi mo磧iwo嗆 korzystania m.in. z nast瘼uj帷ych funkcjonalno軼i Serwisu:
  1. publikowania i zarz康zania opublikowanymi Og這szeniami;

 2. U篡tkownikiem mo瞠 by wy陰cznie osoba fizyczna posiadaj帷a pe軟 zdolno嗆 do czynno軼i prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj帷a osobowo軼i prawnej, kt鏎ej ustawa przyznaje zdolno嗆 prawn. W przypadku os鏏 prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadaj帷ych osobowo軼i prawnej, utworzy Konto w ich imieniu oraz dokonywa wszelkich czynno軼i w ramach Serwisu mo瞠 jedynie osoba umocowana do dzia豉nia w tym zakresie w imieniu tych podmiot闚.
 3. U篡tkownik mo瞠 posiada tylko jedno Konto w Serwisie. Powy窺za zasada nie dotyczy przypadk闚, gdy:
  1. U篡tkownik posiada Konta s逝膨ce do cel闚 prywatnych i zwi您anych z prowadzon przez niego dzia豉lno軼i gospodarcz;
  2. U篡tkownik wykorzystuje r騜ne Konta w zakresie prowadzonej przez niego dzia豉lno軼i gospodarczej w zwi您ku z obs逝g tych Kont przez r騜nych przedstawicieli lub oddzia造 prowadzonego przez U篡tkownika przedsi瑿iorstwa, z zastrze瞠niem, 瞠 w zakresie 瘸dnego z Kont nie istnieje op騧nienie w p豉tno軼iach z tytu逝 us逝g 鈍iadczonych przez Og這szenia D瑿ica , a zamieszczane na Kontach Og這szenia nie powtarzaj si w zakresie tych samych lokalizacji;
  3. zaistnieje konieczno嗆 za這瞠nia kolejnego Konta z uwagi na brak mo磧iwo軼i uzyskania dost瘼u do Konta (zapomnienie has豉), poprzednie konto zostaje wtedy zablokowane.
 4. Rejestracja Konta wymaga:
  1. wype軟ienia formularza dost瘼nego w Serwisie i podania wymaganych tam danych, w tym adresu email U篡tkownika oraz unikalnego has豉 lub uwierzytelnienia za po鈔ednictwem zewn皻rznego us逝godawcy jak np. Facebook, Google lub Apple;
  2. zapoznania si z Regulaminem i jego za陰cznikami oraz akceptacji ich postanowie.
 5. Og這szenia D瑿ica przetwarza dane osobowe U篡tkownik闚, os鏏 dzia豉j帷ych w imieniu U篡tkownik闚 oraz Go軼i zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatno軼i oraz Polityk Cookies.
 6. U篡tkownik zapewnia, 瞠 dane podawane w procesie Rejestracji oraz w toku korzystania z Serwisu s prawdziwe, poprawne i aktualne oraz 瞠 jest on uprawniony do korzystania z tych danych. U篡tkownik zobowi您uje si do aktualizacji danych w razie ich zmiany.
 7. Osoba dzia豉j帷a w ramach Serwisu w imieniu i na rzecz U篡tkownika b璠帷ego osob prawn lub jednostk organizacyjn nieposiadaj帷 osobowo軼i prawnej, kt鏎ej ustawa przyznaje zdolno嗆 prawn, zapewnia, 瞠 jest nale篡cie upowa積iona do dzia豉nia i dokonywania w ramach Serwisu wszelkich czynno軼i imieniu i na rzecz takiego U篡tkownika.
 8. U篡tkownik zobowi您uje si do zachowania danych dost瘼u do Konta w tajemnicy i do ich ochrony przed dost瘼em przez osoby trzecie. U篡tkownik niezw這cznie poinformuje Og這szenia D瑿ica w razie powzi璚ia wiadomo軼i o pozyskaniu danych dost瘼u do Konta przez niepowo豉ne osoby trzecie i w miar mo磧iwo軼i dokona niezw這cznej ich zmiany.
 9. Umowa us逝gi Konta zostaje zawarta na czas nieokre郵ony z chwil aktywacji Konta. Umowa us逝gi Konta mo瞠 zosta rozwi您ana przez U篡tkownika z zachowaniem poni窺zych zasad:
  1. prawo do usuni璚ia Konta pozostaje bez wp造wu na uprawnienia U篡tkownika do prawa odst徙ienia lub wypowiedzenia umowy, przewidzianych przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem;
  2. usuni璚ie Konta mo磧iwe jest poprzez wys豉nie na adres kontakt@net-ogloszenia.pl pro軸y o usuni璚ie po wcze郾iejszym usuni璚iu wszystkich og這sze z konta. Pro軸a musi przyj嗆 a dresu e-mail, kt鏎y jest powi您any z kontem;
  3. wraz z usuni璚iem Konta przez U篡tkownika wygasaj pozosta貫 umowy 陰cz帷e Og這szenia D瑿ica z U篡tkownikiem dotycz帷e us逝g 鈍iadczonych w ramach Serwisu;
  4. rozwi您anie umowy Konta b璠zie skuteczne od chwili jego dokonania (na przysz這嗆), co oznacza, 瞠 uiszczone przez U篡tkownika p豉tno軼i nie b璠 podlega zwrotowi. Og這szenia D瑿ica nie b璠zie r闚nie zobowi您ane do zwrotu r闚nowarto軼i niewykorzystanych kwot w ramach Us逝g Odp豉tnych;
  5. po usuni璚iu Konta albo rozwi您aniu umowy Konta, U篡tkownik traci dost瘼 do informacji przekazanych lub wygenerowanych w toku korzystania z Serwisu.
 10. Og這szenia D瑿ica uprawnione jest do rozwi您ania umowy z U篡tkownikiem, je郵i U篡tkownik:
  1. pomimo uprzedniego wezwania go przez Og這szenia D瑿ica do zaprzestania okre郵onych dzia豉 lub zaniecha naruszaj帷ych postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowi您uj帷ego, kontynuuje wskazane w wezwaniu dzia豉nia.
 11. W celu zapewnienia prawid這wego funkcjonowania Serwisu, ochrony i zapewnienia bezpiecze雟twa korzystaj帷ych z niego os鏏, Og這szenia D瑿ica zastrzega sobie prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji aktualno軼i i prawdziwo軼i danych podanych przez U篡tkownika oraz 膨dania potwierdzenia przez U篡tkownika jego to窺amo軼i, informacji zawartych w Og這szeniu lub informacji zwi您anych z dokonan Transakcj w wybrany przez Og這szenia D瑿ica spos鏏.
 12. Odst徙ienie konsumenckie. Konsument  mo瞠 w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z Og這szenia D瑿ica odst徙i od umowy dotycz帷ej danej us逝gi bez podania przyczyny, sk豉daj帷 o鈍iadczenie w tym zakresie za pomoc maila kontakt@net-ogloszenia.pl. Wraz z odst徙ieniem od umowy us逝gi Konta wygasaj pozosta貫 umowy 陰cz帷e Og這szenia D瑿ica z U篡tkownikiem.
 13. Zasady odst徙ienia od umowy zosta造 zawarte w pkt. 8.

4. Zasady publikacji Og這sze

 1. Og這szenia D瑿ica umo磧iwia U篡tkownikowi publikacj Og這szenia w Serwisie. Publikacja przez U篡tkownika Og這szenia w Serwisie nast瘼uje po wype軟ieniu odpowiedniego formularza.
 2. Og這szenie opublikowane przez U篡tkownika w Serwisie jest dost瘼ne dla wszystkich korzystaj帷ych z Serwisu. Wraz z Og這szeniem udost瘼niany b璠zie r闚nie formularz kontaktowy, umo磧iwiaj帷y U篡tkownikom skontaktowanie si z U篡tkownikiem publikuj帷ym Og這szenie i przes豉nie mu wiadomo軼i. W zale積o軼i od wyboru U篡tkownika, w Og這szeniu mo瞠 r闚nie by dost瘼ny do publicznej wiadomo軼i jego numer telefonu.
 3. Z momentem publikacji Og這szenia U篡tkownik udziela Og這szenia D瑿ica niewy陰czn, nieograniczon terytorialnie i nieodp豉tn licencj na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie ca這軼i lub dowolnego fragmentu Og這szenia, w celu jego wy鈍ietlania w Serwisie, a tak瞠 u partner闚 Og這szenia D瑿ica za po鈔ednictwem kt鏎ych prowadzona jest promocja Serwisu, a tak瞠 w dowolnym miejscu za po鈔ednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych (jak np. Google), portalach spo貫czno軼iowych (np. Facebook). Udzielenie licencji jest konieczne dla pe軟ego korzystania z Serwisu. Ze wzgl璠u na specyfik Internetu Og這szenia D瑿ica nie ma pe軟ej kontroli nad rozpowszechnianiem tre軼i publikowanych lub przesy豉nych z wykorzystaniem funkcjonalno軼i Serwisu innym U篡tkownikom i nie przyjmuje odpowiedzialno軼i w tym zakresie za osoby trzecie, w szczeg鏊no軼i w przypadku kopiowania i rozpowszechniania Og這sze przez takie osoby na stronach internetowych i portalach niezwi您anych z Serwisem.
 4. Tre嗆 ka盥ego Og這szenia powinna by zgodna z prawd, jednoznaczna i zrozumia豉 oraz spe軟ia wymogi techniczne oraz prawne. U篡tkownik zachowuje swobod okre郵enia tre軼i Og這szenia w granicach prawa i z zachowaniem nast瘼uj帷ych wymog闚:
  1. Og這szenie sporz康zone zostanie w j瞛yku polskim, nie b璠zie zawiera這 s堯w powszechnie uznanych za wulgarne lub obra幢iwe;
  2. U篡tkownik wybierze jedn, w豉軼iw dla Przedmiotu Kategori i podkategori tematyczn, do kt鏎ej Og這szenie powinno zosta przypisane;
  3. U篡tkownik wska瞠 cen 陰czn w z這tych polskich (wskazuj帷 kwot podatku VAT, je瞠li znajduje zastosowanie) oraz ewentualnie wska瞠, 瞠 Przedmiot jest oferowany za darmo. Podanie ceny nie jest obowi您kowe.
  4. tre嗆 Og這szenia powinna zawiera jasny, dok豉dny i kompletny opis Przedmiotu, zawieraj帷y zgodne z prawd i niewprowadzaj帷e w b陰d informacje co do cech Przedmiotu. Zabronione jest przekazywanie tych informacji z pomini璚iem Serwisu;
  5. Serwis nie ponosi odpowiedzialno軼i za podanie danych kontaktowych w tre軼i Og這szenia;
  6. Przedmiotem Og這szenia mo瞠 by jedynie Przedmiot b璠帷y w posiadaniu (w豉daniu) U篡tkownika, a w przypadku, gdy Przedmiot Og這szenia znajduje si poza terytorium Polski, tre嗆 Og這szenia musi jednoznacznie to wskazywa;
  7. jedno Og這szenie mo瞠 dotyczy jednego Przedmiotu;
  8. konieczne jest wskazanie czy Og這szenie dotyczy pojedynczej sztuki, kilku sztuk czy kompletu/pakietu (komplet oznacza zestaw element闚 stanowi帷ych jedn ca這嗆). Mo磧iwe jest dodanie w tre軼i jednego Og這szenia informacji o dost瘼no軼i Przedmiotu w r騜nych kolorach lub r騜nych, podobnych wersjach;
  9. ten sam Przedmiot mo瞠 by w danym czasie obj皻y tylko jednym Og這szeniem z wyj徠kiem us逝g promowania;
  10. w tre軼i og這sze nie mo積a publikowa og這sze promocji innych stron og這szeniowych o charakterze podobnym do Og這szenia D瑿ica .
 5. W przypadku gdy U篡tkownik opublikuje Og這szenie w niew豉軼iwej Kategorii Og這szenia D瑿ica uprawnione jest do zmiany Kategorii lub usuni璚ia og這szenia.
 6. Przedmiotu Og這szenia nie mo瞠 stanowi:
  1. towar zakazany, a tak瞠 jakiekolwiek inne dobro, o ile obr鏒 nim jest wy陰czony ze wzgl璠u na obowi您uj帷e przepisy prawa, dobro pochodz帷e z kradzie篡 lub co do kt鏎ego toczy si sp鏎 s康owy lub administracyjny albo te dobro obj皻e post瘼owaniem egzekucyjnym lub wchodz帷e w sk豉d masy upad這軼iowej lub sanacyjnej.
 7. Publikacja Og這szenia w Serwisie dokonywana jest przez U篡tkownika poprzez:
  1. klikni璚ie w ikon "Dodaj og這szenie" lub podobn;
 8. Emisja Og這szenia w Serwisie rozpoczyna si niezw這cznie po jego publikacji i trwa przez kolejne 14 lub 30 lub 60 Dni zgodnie z wybran opcj, jednak nie d逝瞠j ni do momentu wyst徙ienia jednej z nast瘼uj帷ych okoliczno軼i:
  1. dosz這 do zbycia Przedmiotu przez U篡tkownika;
  2. U篡tkownik dokona zmiany Og這szenia w spos鏏 wskazuj帷y, i dotyczy ono innego Przedmiotu ni ten, kt鏎ego dotyczy這 pierwotnie;
  3. U篡tkownik usun掖 Og這szenie.
 9. W okresie emisji Og這szenia w Serwisie, U篡tkownik mo瞠 modyfikowa tre嗆 Og這szenia i jego niekt鏎e parametry oraz usun望 Og這szenie.
 10. Po zako鎍zeniu emisji Og這szenia niezale積ie od przyczyny, Og這szenie zostaje zarchiwizowane w odpowiedniej zak豉dce Konta, gdzie dost瘼ne jest dla U篡tkownika przez okres minimum 30 dni, chyba 瞠 U篡tkownik sam usunie zarchiwizowane Og這szenie przed up造wem tego terminu. U篡tkownik powinien we w豉snym zakresie archiwizowa tre嗆.

5. Og這szenia bezp豉tne

 1. Publikacja Og這szenia w Serwisie dokonywana przez U篡tkownika jest bezp豉tna.

6. Us逝gi Promowania Og這sze

 1. U篡tkownik chc帷 zwi瘯szy atrakcyjno嗆 Og這szenia mo瞠 skorzysta z p豉tnych Us逝g Promowania w postaci Wyr騜nienia Og這szenia oraz Wyr騜nienia Og這szenia na stronie g堯wnej Serwisu.
 2. U篡tkownik mo瞠 skorzysta z ka盥ej z Us逝g Promowania w momencie publikacji Og這szenia lub w trakcie jego publikacji.
 3. Us逝gi Promowania s realizowane wzgl璠em pojedynczego Og這szenia.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialno軼i za skuteczno嗆 Us逝g Promowania, rozumian jako rzeczywiste zwi瘯szenie zainteresowania Og這szeniem lub jego Przedmiotem.

7. P豉tno軼i

 1. U篡tkownik b璠zie informowany w Serwisie w widoczny spos鏏 o ka盥orazowo aktualnej cenie wybieranych Us逝g Odp豉tnych. Wszystkie ceny podawane w Serwisie s cenami brutto (zawieraj podatek od towar闚 i us逝g, tj. VAT) wyra穎nymi w z這tych polskich (PLN).
 2. P豉tno軼i dokonywane w Serwisie musz by dokonywane z g鏎y, tj. w pe軟ej kwocie wymaganej dla danej Us逝gi Odp豉tnej przed rozpocz璚iem jej 鈍iadczenia przy u篡ciu form p豉tno軼i udost瘼nianych przez Serwis.
 3. W przypadku gdy p豉tno嗆 nast瘼uje z g鏎y, rozpocz璚ie 鈍iadczenia Us逝gi Odp豉tnej nast徙i nie wcze郾iej ni po zaksi璕owaniu p豉tno軼i z tytu逝 tej Us逝gi Odp豉tnej w pe軟ej wysoko軼i na rachunku Serwisu.
 4. U篡tkownik, wedle swego wyboru, mo瞠 dokona p豉tno軼i z wykorzystaniem jednej z dost瘼nych metod p豉tno軼i zgodnie z informacjami podanymi w procesie wyboru danej us逝gi.
 5. Skorzystanie z kt鏎ejkolwiek z metod p豉tno軼i wymaga b璠zie nawi您ania odr瑿nego stosunku prawnego z dostawc danej us逝gi p豉tniczej i zaakceptowania jego regulaminu. Serwis nie jest stron takiego stosunku i nie ma mo磧iwo軼i ingerowania w jego tre嗆 ani spos鏏 realizacji. W razie jakichkolwiek problem闚 z p豉tno軼i U篡tkownik powinien skontaktowa si z w豉軼iwym operatorem p豉tniczym celem wyja郾ienia w徠pliwo軼i lub zg這szenia reklamacji. Wyj徠kowo oraz w granicach technicznych i organizacyjnych mo磧iwo軼i, Serwis mo瞠 jednak pom鏂 U篡tkownikowi w wyja郾ieniu problemu. Serwis nie przyjmuje na siebie odpowiedzialno軼i za realizacj us逝gi p豉tniczej przez zewn皻rznego us逝godawc.
 6. 安iadczenie us逝g przez Serwis na rzecz U篡tkownika dokumentowane jest fakturami VAT, zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami wystawianymi na adres email Us逝gobiorcy. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocze郾ie akceptacj na przesy豉nie (udost瘼nianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepis闚 o podatku od towar闚 i us逝g.
 7. U篡tkownik otrzymuj帷y faktury VAT przesy豉ne (udost瘼niane) w formie elektronicznej zobowi您any jest do ich przechowywania we w豉snym zakresie.
 8. W przypadku wcze郾iejszego zako鎍zenia emisji Og這szenia z powodu usuni璚ia Og這szenia przez U篡tkownika lub w przypadku gdy dosz這 do zbycia Przedmiotu albo U篡tkownik dokona zmiany przedmiotu Og這szenia w spos鏏 wskazuj帷y, 瞠 dotyczy ono innego Przedmiotu ni Przedmiot, kt鏎ego dotyczy這 pierwotnie, op豉ta pobrana za publikacj danego Og這szenia oraz zwi您anych z nim Us逝g Odp豉tnych za niewykorzystany okres nie b璠zie zwracana.
 9. Og這szenia niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczeg鏊no軼i: dodane w niew豉軼iwej Kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powt鏎zone (o charakterze spamu), uznane za obra幢iwe, zawieraj帷e tre軼i lub przedmioty pornograficzne lub erotyczne, tre軼i, kt鏎e mog by interpretowane jako promowanie czynno軼i seksualnych lub erotycznych w zamian za pieni康ze, tre軼i b璠帷e pr鏏 oszustwa, naruszaj帷e jakiekolwiek prawa autorskie b璠 usuwane, a pobrana wcze郾iej op豉ta za emisj Og這szenia oraz zwi您anych z danym Og這szeniem Us逝g Odp豉tnych b璠zie zwracana w postaci mo磧iwo軼i wykorzystania promowania na inne og這szenie. Po dodaniu przez u篡tkownika og這szenia powinien zg這si Administratorowi ch耩 promowania danego og這szenia na podstawie zwrotu za niewykorzystane og這szenie, kt鏎e nie by這 zgodne z regulaminem. Na wniosek U篡tkownika op豉ta mo瞠 zosta zwr鏂ona w formie pieni篹nej, bezpo鈔ednio na rachunek bankowy, z kt鏎ego zosta豉 dokonana p豉tno嗆 lub zgodnie z u篡t metod p豉tno軼i. W przypadku gdy Og這szenie zostanie usuni皻e po jego zamieszczeniu w Serwisie, U篡tkownik zostanie obci捫ony obowi您kiem zap豉ty za 鈍iadczenia spe軟ione do chwili usuni璚ia Og這szenia z Serwisu. Jednocze郾ie w razie dokonania p豉tno軼i za pomoc wiadomo軼i SMS, Serwis potr帷a op豉t pobieran przez operatora p豉tno軼i SMS, za aktywacj Og這szenia.

8. Post瘼owanie reklamacyjne

 1. W razie wyst徙ienia jakichkolwiek nieprawid這wo軼i dotycz帷ych dzia豉nia Serwisu, w tym poszczeg鏊nych us逝g maj帷ych charakter techniczny U篡tkownik lub Go嗆 powinien w pierwszej kolejno軼i skontaktowa si mailowo na adres: kontakt@net-ogloszenia.pl podaj帷 dane niezb璠ne do identyfikacji danego problemu.
 2. Og這szenia D瑿ica dok豉da wszelkich stara, aby 鈍iadczone us逝gi by造 jak najwy窺zej jako軼i. Niezale積ie od powy窺zego U篡tkownik ma prawo do nieodp豉tnego z這瞠nia reklamacji dotycz帷ej niewykonania b康 nienale篡tego wykonania przez Og這szenia D瑿ica us逝g 鈍iadczonych na podstawie Regulaminu.
 3. Reklamacj mo積a z這篡 mailowo na adres kontakt@net-ogloszenia.pl.
 4. Reklamacja powinna zawiera co najmniej: imi i nazwisko, adres email U篡tkownika przypisany do Konta, numer ID Og這szenia oraz adres internetowy serwisu og這szeniowego (miasto), okoliczno軼i uzasadniaj帷e reklamacj, a tak瞠 膨danie U篡tkownika zwi您ane ze sk豉dan reklamacj.
 5. Je瞠li podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalaj na rozpoznanie reklamacji, Og這szenia D瑿ica zwr鏂i si do U篡tkownika o wyja郾ienie ewentualnych w徠pliwo軼i lub podanie dodatkowych informacji, o ile b璠zie to niezb璠ne dla rozpoznania reklamacji przez Og這szenia D瑿ica , wskazuj帷 precyzyjnie takie w徠pliwo軼i lub wymagane informacje.
 6. Og這szenia D瑿ica rozpoznaje reklamacj w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji lub otrzymania informacji uzupe軟iaj帷ej, o kt鏎ej mowa w punkcie 8.5 Regulaminu. Odpowied Og這szenia D瑿ica w sprawie reklamacji jest wysy豉na poczt elektroniczn na adres email przypisany do Konta, chyba, 瞠 U篡tkownik za膨da w tre軼i reklamacji przes豉nia odpowiedzi poczt na adres korespondencyjny wskazany w tre軼i reklamacji.

 

8. Umowa na odleg這嗆 i odst徙ienie od umowy

1.      Dodanie bezp豉tnego og這szenia, promowanie og這szenia lub promowanie banera reklamowego uwa瘸 si za zawarcie umowy na odleg這嗆 na us逝g w formie elektronicznej.

2.      Zgodnie z Ustaw o prawach konsumenta z dnia 30-04-2014 art. 38 konsument traci prawo do odst徙ienia od umowy na us逝g w formie elektronicznej zawartej na odleg這嗆 wraz z chwil dodania og這szenia lub zakupu naszej us逝gi, najp騧niej wraz z chwil jej realizacji.

3.      W przypadku gdy konsument chce rozwi您a umow zawart na odleg這嗆 to:
a) Kasuje og這szenie co skutkuje zako鎍zeniem umowy zawartej na odleg這嗆,
b) Je瞠li umowa na odleg這嗆 dotyczy豉 emisji reklam to przesy豉 informacj o odst徙ieniu od umowy zawartej na odleg這嗆 na adres e-mail: kontakt@net-ogloszenia.pl wraz z wykazem reklam i miast na kt鏎ych jest emitowana.

4.      Serwis usuwa reklamy i umow uwa瘸 si za zako鎍zon.

5.      Za niewykorzystany czas emisji Serwis op豉t nie zwraca.

 

9. Postanowienia ko鎍owe

 1. Og這szenia D瑿ica zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z zachowaniem nast瘼uj帷ych zasad:
  1. zmiany Regulaminu mog nast徙i z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych i mog dotyczy r闚nie zmiany op豉t, cennik闚 us逝g Promowania;
  2. zmiany wchodz w 篡cie w terminie wskazanym przez Og這szenia D瑿ica , nie kr鏒szym ni 15 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu, chyba, 瞠 przepisy prawa powszechnie obowi您uj帷ego stanowi odmiennie;
  3. zmiany nie mog prowadzi do pozbawienia lub ograniczenia praw U篡tkownika zwi您anych z nabytymi Us逝gami Odp豉tnymi. Us逝gi Promowania wykupione przed wej軼iem w 篡cie zmian Regulaminu b璠 realizowane na dotychczasowych zasadach.
 2. Og這szenia D瑿ica mo瞠 wprowadzi zmian Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o kt鏎ym mowa powy瞠j, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
  1. podlega obowi您kowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie kt鏎ego zobowi您ana jest do zmiany Regulaminu w spos鏏, kt鏎y uniemo磧iwia jej dotrzymanie wy瞠j wymienionego 15-dniowego okresu powiadomienia,
  2. musi w drodze wyj徠ku zmieni Regulamin, aby przeciwdzia豉 nieprzewidzianemu i bezpo鈔edniemu zagro瞠niu zwi您anemu z ochron us逝g po鈔ednictwa internetowego, U篡tkownik闚 przed oszustwami, z這郵iwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagro瞠niami dla cyberbezpiecze雟twa.
 3. Do Us逝g Odp豉tnych aktywnych przed dniem wej軼ia w 篡cie nowego Regulaminu stosuje si postanowienia Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.
 4. U篡tkownik, kt鏎y nie akceptuje tre軼i zmian Regulaminu zachowuje w ka盥ym czasie prawo do rozwi您ania umowy o us逝g Konta.
 5. W celu rozwoju Serwisu Og這szenia D瑿ica ma prawo wprowadzenia nowych us逝g i funkcjonalno軼i, kt鏎e mog by poprzedzone testami produktowymi, bez uszczerbku dla nabytych praw U篡tkownik闚.
 6. O ile bezwzgl璠nie obowi您uj帷e przepisy prawa nie stanowi inaczej, prawem w豉軼iwym dla um闚 pomi璠zy U篡tkownikiem a Og這szenia D瑿ica jest prawo polskie. Wyb鏎 prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepis闚, kt鏎ych nie mo積a wy陰czy w drodze umowy, na mocy prawa jakie by這by w豉軼iwe w braku wyboru prawa.
 7. Za陰czniki do niniejszego Regulaminu stanowi jego integraln cz窷.

 


      Zobacz Katalog D瑿ickich Wizyt闚ek

D牞ICKIE OGΜSZENIA
www.debica-ogloszenia.pl
Copyright © 2011

D瑿ica Og這szenia - Drobne , Darmowe Og這szenia D瑿ica i okolice

Og這szenia D瑿ica


 

POLECANE STRONY
Optyk D瑿ica | transport Anglia Ukraina | Tworzenie stron www | Kurs na w霩ki wid這we Sanok | |